Βιογραφικό

Πώς να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο μιας σελίδας που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αποστέλλεται μέσω κανονικού ταχυδρομείου μαζί με το βιογραφικό σας όταν υποβάλλετε αίτηση για εργασία (1). Η συνοδευτική επιστολή

/