Όροι Χρήσης Ιστότοπου

Τελευταία ανανέωση: 01/04/2020

Πριν χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο μας διαβάστε προσεκτικά τους όρους που διέπουν τη χρήση του.

Ορισμοί

  1. Ως «Ιστοσελίδα» ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος www.unspotted.gr.
  2. Ως «εμείς» εννοείται η ατομική επιχείρηση «Βασιλική Σγουρέλλη», η οποία εδρεύει στην Χίο, επί της οδού Στεφάνου Τσουρή, αριθμός 5, Τ.Κ. 82100, με ΑΦΜ 046714167, Δ.Ο.Υ. Χίου.
  3. Ως «Όροι» εννοούνται οι όροι χρήσης που ακολουθούν.

Η ισχύς των Όρων

Εφόσον χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εφαρμογής που εκτελείται για λογαριασμό μας ή / και των συνδεδεμένων εταιρειών μας, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ορισμένες υπηρεσίες που σας παρέχουμε διέπονται επιπρόσθετα από συμπληρωματικούς όρους. Εάν η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, συναλλαγής, εφαρμογής.

Τροποποίηση των Όρων

Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους χρήσης, κατά διαστήματα, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις υπηρεσίες και τις πρακτικές μας. Κάθε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτησή της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική ενημέρωση που ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα μας.

Σε κάθε περίπτωση σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόπτουμε προσωρινά ή / και μόνιμα τη λειτουργία μέρους ή ακόμη και του συνόλου της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη χρήση ή / και γενικότερη πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα σε όσους επισκέπτες / χρήστες παραβιάζουν κατά την κρίση μας το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οι υπηρεσίες μας

Η αποστολή μας είναι να υπερβούμε τις προσδοκίες των επισκεπτών μας όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε.  Στο πλαίσιο αυτό σας παρέχουμε τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω:

  • Εκτέλεση αιτημάτων παραγγελιών και η διενέργεια της αναγκαίας συναλλαγής για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
  • Εγγραφή για να λαμβάνετε ενημερώσεις και newsletters
  • Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή / και γεγονότα/εκδηλώσεις/δραστηριότητες που πραγματοποιούμε.

Οι υποχρεώσεις σας

Ως επισκέπτης φέρετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε τον Ιστοσελίδα μας με τρόπο σύμφωνο με τους κανόνες του ελληνικού δικαίου αλλά και με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οφείλετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας με τα δικά σας μέσα και το δικό σας λογισμικό και είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία του εξοπλισμού σας από ιούς ή οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή / και την βλάβη ή δυσλειτουργία του. Επίσης, έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη και δόλια ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο.

Ευθύνεστε για τυχόν ζημία την οποία θα υποστούμε από πράξεις ή παραλείψεις σας που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών σας με βάση τους παρόντες Όρους. Επίσης ευθύνεστε και για κάθε ζημία την οποία θα υποστούμε λόγω εμπλοκής μας σε αντιδικίες ή λόγω καταβολής προστίμων ή αποζημιώσεων σε τρίτους εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεών σας ως επισκέπτη. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να στραφούμε αναγωγικά εναντίον σας για τις ανωτέρω ζημίες.

Περιορισμός ευθύνης μας

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενό, την ορθότητα, την ακεραιότητα, το χρονικά επίκαιρο, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την καταλληλότητα, την εγκυρότητα, τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, ούτε την χρήση και την πρόσβαση σε αυτή.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική μας ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δική σας ή του εξοπλισμού, του λογισμικού ή των αρχείων σας, η οποία προκαλείται από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δεν εγγυόμαστε την ασφαλή διασύνδεσή σας με τον Διαδικτυακό μας Τόπο και την απουσία ιών και δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση ζημίας.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Η επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, ονομασίες και περιγραφές υπηρεσιών, τη διεπαφή, την παρουσίαση και τον τρόπο διάρθρωσης του υλικού και το λογισμικό, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Κατά τα λοιπά απαγορεύεται κάθε πράξη ή ενέργεια που γίνεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας και αφορά ενδεικτικά την με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μορφή: αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση, καθώς και εκμετάλλευση του κάθε μορφής υλικού, τμηματικά ή άλλως, που εμφανίζεται και περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

Προσωπικά δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι επιτακτική ανάγκη για μας. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην εμπιστευτικότητα και έχουμε λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, κλοπή και την κατάχρηση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω. Μπορείτε να μάθετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ανατρέχοντας στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχονται υπερσύνδεσμοι (hyperlink, banner) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι υπερσύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά για να σας διευκολύνουν. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από αυτοτελείς και ξεχωριστούς όρους χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων, απευθυνθείτε στους διαχειριστές τους. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τη ορθότητα ή πληρότητα του περιεχομένου αυτών των διαδικτυακών τόπων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι χρήσης, αλλά και οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή αμφισβήτηση απορρέει από αυτούς θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Ελλάδας.

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης κριθεί μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν επηρεάζονται και παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων χρήσης δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σχετική διάταξη. Κάθε τροποποίηση ή παραίτηση από τους παρόντες Όρους χρήσης θα πραγματοποιείται εγγράφως και θα γνωστοποιείται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα μας και τους Όρους Χρήσης που την διέπουν μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: info@unspotted.gr