Μένη Πούρνη

Τα κοινωνικά ζητήματα στην ελληνική εφηβική και νεανική λογοτεχνία

Η ελληνική παιδική και εφηβική λογοτεχνία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά την Μεταπολίτευση. Το ενδιαφέρον των εκδοτικών οίκων για το παιδικό βιβλίο γίνεται πολύ πιο έντονο, ενώ οι αλλαγές που υφίσταται η ελληνική

///