Αφροαμερικανοί ποιητές και ποιήτριες του Μεσοπολέμου

Μαύρες ρίζες

Μαύρες ρίζες

Μαύρες ρίζες. Η παρούσα Ανθολογία μαύρων ποιητών και ποιητριών των ΗΠΑ του Μεσοπολέμου, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναυσμα για μια διαρκή γνωριμία του ελληνικού αναγνωστικού κοινού με την έκρηξη, μιας αυθεντικής, πλατιάς, σύνθετης

//