Από τον Σορέλ στη φλωρεντινή avant garde: Η βία στην ιδεολογία και τις πρακτικές του πρώιμου ιταλικού φασισμού

Σωτήρης Κόκκορης

1 min read

Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να εστιάσει στον ρόλο της φασιστικής βίας και του φαινομένου του squadrismo στη διαμόρφωση της φασιστικής ταυτότητας, την επαύριον της πορείας προς τη Ρώμη (Οκτώβριος 1922) έως και το έτος 1926, όταν, σύμφωνα με τον Adrian Lyttelton, το φαινόμενο θα καταστεί περιθωριακό.
Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά οι ιδεολογικές ζυμώσεις που έλαβαν χώρα στο φασιστικό κόμμα μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης του κράτους και οι οποίες επηρέασαν τη μετέπειτα φυσιογνωμία και πορεία του. Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται σε ποιο βαθμό το φαινόμενο του squadrismo θα επηρεάσει το φασιστικό καθεστώς στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται ο τρόπος οργάνωσης των squadristi και η μεθοδολογία δράσης τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικότερες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του θέματος της φασιστικής βίας.
Σωτήρης Κόκκορης
Χίος
Άλφα Πι
2022
σ. 448
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-632-117-7
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά
Κυκλοφορεί