Ψυχολόγος Μαρίνα Μποζάνη

Ένα θεραπευτικό ταξίδι-Ιστορίες για παιδιά | Μαρίνα Μποζάνη

Ένα θεραπευτικό ταξίδι-Ιστορίες για παιδιά

Το βιβλίο Ένα θεραπευτικό ταξίδι-Ιστορίες για παιδιά  αποτελεί μια συλλογή με ιστορίες  που έχει  χρησιμοποιήσει η Μαρίνα Μπoζάνη μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο με τα παιδιά.

//