ψυχική υγεία παιδιών

Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιων από την αύξηση χρήσης οθόνης.

Μελέτη έχει δείξει ότι υπάρχουν αυξημένα περιστατικά εθισμού στην οθόνη λόγω των διαδικτυακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια της Πανδημίας και ότι υπάρχει συσχετισμός με ψυχιατρικές διαταραχές στα παιδιά. Σύμφωνα με την έρευνα