Φουρφουρι

Ο οδηγός του νεαρού ποδηλάτη

Ο οδηγός του νεαρού ποδηλάτη

Στις μέρες μας, ένα χρήσιμο βιβλίο, αφιερωμένο στο ποδήλατο και την ποδηλασία, είναι «Ο οδηγός του νεαρού ποδηλάτη», από τις εκδόσεις Φουρφούρι, που δίνει βασικές οδηγίες για την ερασιτεχνική και επαγγελματική ποδηλασία,

/