φαγώσιμα

“Φαγώσιμα”της Σοφίας Πολίτου Βερβέρη

Eάν αγαπάτε την ποίηση, αλλά και ακόμα, εάν θέλετε να αφουγκραστείτε για πρώτη φορά τη μουσικότητα ενός σκοτεινού κόσμου και να προβληματιστείτε έντονα μέσα από έναν αναστοχασμό που μπορεί να οδηγήσει στην

//