Κίχλη

Το χιόνι των Αγράφων

Το χιόνι των Αγράφων

Το χιόνι των Αγράφων. 18 Φεβρουαρίου 1948. Η Ταξιαρχία Αόπλων Ρούμελης, υπό την αρχηγία του Γιώργου Γούσια, ξεκινά να μεταφέρει εφεδρείες για τον Δημοκρατικό Στρατό από τη Βράχα προς τη Μακεδονία.

/