Εκπαίδευση

Κάμερες στην τάξη

Κάμερες στην τάξη

Νομίζω ότι ήδη είμαστε όλοι ενήμεροι για την πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει κάμερες στα σχολεία ώστε να αναμεταδίδεται το μάθημα ζωντανά στις οθόνες των παιδιών που δεν μπορούν να παρίστανται στην

Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του YouTube στην συνεχιζόμενη επαγγελματική τους κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή

Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του YouTube στην συνεχιζόμενη επαγγελματική τους κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή

Βασιλική Σγουρέλλη ΜΑ Ειδικής Αγωγής - Επόπτης Δρ. Αγγελική Τριανταφυλλάκη
Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του YouTube στην συνεχιζόμενη επαγγελματική τους κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή