Γιάννης Μακριδάκης

Τα απόνερα της Σοφίας | Γιάννης Μακριδάκης

Τα απόνερα της Σοφίας

«Πάντως τότε, μπορεί σε τίποτε άλλο να μην τον παίρναμε στα σοβαρά, αφού αυτό μας έβγαινε αυθορμήτως να πράττουμε ως άμυνα έναντι της γενικότερης πλοιαρχικής συμπεριφοράς του μέσα στο σπίτι, μπορεί επίσης