ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Συνέντευξη με τον συγγραφέα Αντώνη Χαριστό

Από αυτό το σημείο περνάμε στα βαθύτερα νοήματα του έργου. Το άγχος του θανάτου, η ατομικότητα ως προέκταση της ιστορικής μνήμης, οι ευθύνες της αστικής ηθικής στην διαπαιδαγώγηση του υποκειμένου, ο ρόλος

/