Μουσική Πράξη και Μάθηση: Δημιουργία, Συμμετοχή, Επικοινωνία” του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

"Ο ψηφιακός κόσμος στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό: πηγές, εργαλεία, τεχνικές",

1 min read

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 1ου Κύκλου του Επιμορφωτικού Προγράμματος “Μουσική Πράξη και Μάθηση: Δημιουργία, Συμμετοχή, Επικοινωνία” του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ με πολλή χαρά ανακοινώνουμε τον 2ο Κύκλο του, αλλά και το ΝΕΟ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Ο ψηφιακός κόσμος στη μουσική εκπαίδευση και τον πολιτισμό: πηγές, εργαλεία, τεχνικές”, σε συνεργασία με τη “Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Λίλιαν Βουδούρη”. Και τα δύο προγράμματα είναι μικτής εκπαίδευσης (δια ζώσης, σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) και παρέχεται πλούσιο επιστημονικό υλικό. Η αλληλεπίδραση, η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των επιμορφωτών και των επιμορφούμενων και η βιωματική προσέγγιση όλων των ενοτήτων αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά και των δύο Προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες: go-arts.cce.uoa.gr.